Monday, February 25, 2008

Wrocławski detal. Ktoś wie skąd?

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Jest to detal z budynku przy ulicy Oławskiej. Znajduje się on na górnej części budynku z napisem "Ollarium", czy jakoś tak. Jakoś naprzeciwko budowany jest hotel ustylizowany na znośnie prezentującą się kamieniczkę.

12:15 PM  
Blogger hadjek said...

nie inaczej, gratuluje.
a sam napis głosi "occularium".

10:27 PM  

Post a Comment

<< Home